Victoria Benedictsson til Frederik V. Hegel
Sendt fra Stockholm. 19. september 1887

formatet som "Fra Hytterne"

Villagatan No 16, Stockholm.
D. 19 Sept. 87.

[Påskrift:]
21/9
1) til Udg. i Beg. af Novbr.
2) Resten af Man. udbedes snarest.
Størrelsen af det Hele ant. ikke at overstige 8 à 9 Ark?
3) Hvem skal oversætte?

H. Herr Justitsråd.

Härmed de fyra första små folklifsskildringarne; jag skall sända flera efter hand. Men häftet blir endast helt litet. Jag hade tänkt mig någonting sådant i formatet som Pontoppidans "Fra Hytterne".

Min svenske förläggare yrkar på att få ut sin samling redan i slutet af Oktober. Och som jag redan i denna vecka får hans manuskript färdigt, så kan detta nog låta sig göra. I Er upplaga kommer deremot in flera ännu oskrifna saker, och jag skulle vara tacksam om Ni ville säga mig vid hvilken tid Ni önskar 2 att sista manuskriptsändingen skall vara i Edra händer.

Med många helsningar
vördsamt
Victoria Benedictson.