Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bredgade 66c. 19. september 1924

beredt til at lægge alt frem

[trykt brevhoved:] Litterært Forlag
Bredgade Nr. 66 c. Tlf. Central 9783
København K., 19/9 1924.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Da jeg i den forløbne Uge intet har hørt fra Dem, har jeg forstaaet, at De hellere vil vente til De kommer hjem og se Forholdene nærmere an. Egentlig er jeg glad over denne Tanke, fordi jeg sikkert håber, at De, når De ser de Beviser for Forlagets gode Stilling, jeg ved Deres Hjemkomst kan forelægge Dem, vil have mere Tillid til det Hele end De i Øjeblikket kan have. Jeg vil altid være beredt til at lægge alt frem for Dem selv eller den, De måtte vælge til at repræsentere Dem overfor Forlaget.

Med venligst Hilsen
Deres ærbødige
Maria Behrens.