Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
15. september 1924

1. Septb. 1925

[trykt brevhoved:] Litterært Forlag
15/9 1924.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev, og Tak for, at De, trods alt endnu har Overbærenhed med mig. Må jeg have Lov at sige Dem, at jeg ikke eet Øjeblik har syntes, at De satte mig nogen "Pistol for Brystet." Tværtimod! De har vist mig Tillid ved at love Forlaget Deres Bog, og Forholdene har tvunget mig til at lønne Deres Tillid daarligt. Det er Sandheden. Men som jeg desværre forsent kunde meddele Privatbanken, er Banen nu klar for Litterært Forlag. Pengene står til Deres Disposition, og De kan benytte den tilsendte Check eller få en anden udstedt. Jeg har faaet Støtte fra en så erfaren og anset Mand som Direktør Olivarius-Sørensen, Trifolium, Randers, og han fandt Grundlaget så godt, at han turde love mig endnu mere Støtte, hvis det skulde vise sig nødvendigt at udvide Forlaget. Denne Mand har uden at forlange hverken Aagerrente eller andet urimeligt Udbytte givet mig netop den Håndsrækning, jeg trængte til for at komme 2 i Gang. Hvis De, Hr. Pontoppidan, vil modtage de 6000 Kr. nu, vil jeg foreslå Dem, at vi ellers bliver ved den gamle Aftale således, at de næste 6000 Kr. betales når Mnskpt. afleveres, nemlig senest d. 1. Septb. 1925. Hvis De modtager Pengene, faar De straks derefter tilsendt Udkastet til en Kontrakt, som De kan rette i, som De selv finder rigtigt.

Det er dette, jeg beder Dem om, – at De vil modtage Pengene! Jeg beder Dem ikke om at glemme mine Uefterretteligheder, men jeg beder Dem stole på, at jeg ikke har handlet i Letsind eller af ond Vilje.

Jeg vil være meget glad ved at modtage Deres Ordre til Indbetaling. Idet jeg ønsker Dem en rigtig god Bedring, forbliver jeg

Deres ærbødige og hengivne
Maria Behrens.