Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
30. december 1933

bedste Ønsker for Deres Arbejde i 1934

30/12 33

Kære Henrik Pontoppidan, ja vi var jo forberedt paa at Vedbenden maa grønnes en Gang endnu, før vi faar Dem at se herude, hvad vi meget gerne havde villet. Til Tak for Deres venlige Hilsen og meget mere end 2 den sender jeg Dem mine bedste Ønsker for Deres Helbred og Deres Arbejde i 1934. – For det Tilfælde at De ikke fra Forlaget har faaet indlagte lille Bog sender jeg den med. Tilskriften staar aaben da jeg tænker mig at Thomsens kunde have Lyst at læse – eller eje – den. Hilsen ogsaa til dem fra Rose og Deres V. A.