Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 4. december 1927

min Stilling i Relieffet

St. Annæ Plads 19 4.XII.27

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg har sendt Dem den lille Bog, som en ringe Gengæld for Deres Gave og Deres Brev. Om De kan læse min som "Breve" ved jeg ikke – jeg læser altid Deres paa en anden Maade end andre Bøger, som et Brev fra en Broder. Denne Gang var der jo endda en bestemt Adresse til mig deri.

Om jeg endnu kan svare til den Stilling i Relieffet, hvor jeg historisk hører hjemme, er et Spørgsmaal. De fandt i sin Tid i det andet Bind af Knud Sjællandsfar hvem jeg er kommen langt 2 fra, et Udtryk for en Angstfølelse, som er vokset siden.

Paa Fredag Eftermiddag kommer jeg til Svendborg. Dr. Barfoed har lagt venligt Beslag paa mig før Foredraget. Men ser jeg Dem ikke før, søger jeg Dem næste Morgen.

Med venlig Hilsen til Dem alle – den Dag i Svendborg1 i Sommer er den bedste jeg har haft i dette Aar.

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] den Dag i Svendborg: HPs 70 års fødselsdag den 24.7. hvor Vilh. A. deltog i en deputation. tilbage