Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Svendborg. 22. oktober 1927

ligesom i Willumsens Relief

Svendborg
22.10.27.

Kære Vilh. Andersen!

Jeg har tilladt mig at sende Dem og Deres Frue en Bog1, skønt den på Forhånd har fået et dårligt Rygte. Den er et Udsnit af mit "store Relief", hvor en fremtrædende Skikkelse ligesom i Willumsens2 er en Kriger, og det er just denne, der præsenteres her. I et tidligere udgivet Forspil ("Asgårdsrejen") er det Bedsteborgeren, der fremstilles; og dersom jeg ikke får lovligt Forfald skal andre Mennesketyper følge efter i kommende Bind.

2 Jeg må tro, at De og Deres Frue begge er i Fredensborg i disse Dage. Jeg har ikke glemt, hvor pragtfuld Slotsparken er på denne Tid af Året, og den har vel ikke tabt så meget i Skønhed ved, at Professor Martinius Nielsen3 ikke mere promenerer dér, men – efter Svendborgs Blade – er flyttet til København.

Fra alle os her√, hvem De i Sommer glædede med Deres Besøg, sendes Dem begge en hjertelig Hilsen og Tak. Vi håber på, at De også nu til Vinter vil gøre en Rundrejse i Landet, ogv at den igen må gå over Svendborg.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Mands Himmerig, der udkom 22.10.1927. tilbage
[2] Willumsens: Det store Relief, 1923-28. tilbage
[3] skuespiller og teaterdirektør. tilbage