Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 17. november 1920

Bjørnson ikke i Bacchustoget

St. Annæ Plads 19 17.11.20

Kære Henrik Pontoppidan. Tak, fordi De sendte mig den lille Bog1, der med Undt. af Bjørnson-Foredraget2 var mig ny. Jeg finder, at De er helt til Stede i den, ogsaa Deres Stil (Kammerpotten, Kragerne der gir Hals osv og de meget følte Naturbilleder). Jeg vilde ønske, at De kunde faa Lyst til i st. f. Erindringer at skrive flere saadanne smaa Kapitler af Deres Livs 2 Legende. Næsten endnu mere ønsker jeg saa det at se Dem selv og kun min altovervindende Inerti (uden for Blækhuset) er Skyld i at jeg saa længe ikke har søgt Dem. Men nu kommer jeg med det allerførste.

Venligst Hilsen
Vilh Andersen

De gør Bjørnson og mig lidt Uret. Jeg har ikke anbragt ham i Bacchustoget3

 
[1] Bog: En Vinterrejse. Nogle Dagbogsblade, der udkom 13.11.1920. tilbage
[2] Bjørnson-Foredraget: HP offentliggjorde i Tilskueren i 1910 en artikel om Bjørnson; der er ikke tale om et foredrag, men artiklen fortæller om et foredrag HP har hørt Bjørnson holde et par gange. tilbage
[3] Bacchustoget i Norden. VAs bog fra 1904 der var genstand for HPs kritik i forordet til Anden Udgave af Fra Hytterne. tilbage