Poul Carit Andersen til C.M. Rosenberg
Sendt fra Vesterbrogade 20. 4. marts 1952

"Kong Salomon"

Vesterbrogade 20. København V. den 4.3.1952.

Hr lektor cand mag C M Rosenberg
Kastelsvej 10.

Desværre har jeg først i dag været i stand til at sige Dem tak for Deres venlige brev med oplysningerne om Henrik Pontoppidans Digt "Kong Salomon" Jeg vil meget gerne have lov en dag i den nærmeste fremtid at komme ud til Dem, og vil tillade mig at ringe i forvejen, for at høre når det er Lektoren belejliget.

Som en lille hilsen tillader jeg mig at vedlægge den lille forløber1 for en større Pontoppidan publikation.

Med venlig hilsen

Deres ærbødige
Poul Carit Andersen

 
[1] forløber: antagelig Poul Carit Andersen: Digteren og mennesket, fem essays om Henrik Pontoppidan, 1951, 86 sider. tilbage