C.M. Rosenberg til Poul Carit Andersen
Sendt fra Kastelsvej 10. 5. marts 1952

5-3-52.

Hr. forlagsboghandler Poul Carit Andersen!

Hjertelig tak for Deres elskværdige brev og for den venlige og kærkomne gave, De lod ledsage det! Jeg sammenlignede strax Deres gengivelse af "Kong Salomon" med mit ms. (således tør jeg vist nu atter betegne det, da jeg ser, Deres publication går tilbage til et trykt forlæg). Afvigelserne er få og uvæsentlige; kun to vil kunne høres ved en oplæsning […] Jeg glæder mig til Deres besøg […] håber, De også vil have interesse af at se mine afskrifter af 3 breve fra P., hvis originaler ejes af bekendte af mig […] Desuden ejer jeg selv et ikke særlig interessant, men for P.s omhu for texten i nye udg. karakteristisk brev. De tre afskrifter har derimod virkelig interessante udtalelser af P. selv om Lykke-Peer og Nattevagt.

Deres ærbødige
C.M. Rosenberg.