C.M. Rosenberg til Poul Carit Andersen
Sendt fra Kastelsvej 10. 13. januar 1952

Kong Salomon og Jørgen Hattemager

C.M. Rosenberg
Lektor, cand.mag.
13-1-52.

Hr. forlagsboghandler Carit Andersen!

I anledning af en notits i Nationaltidende d. 12. ds. om at De agter at udgive Pontoppidans forsvundne Digt: "Kong Salomon og Jørgen Hattemager", meddeler jeg Dem herved, at jeg ejer et af forfatteren skrevet (og underskrevet) exemplar af dette digt. Jeg har hidtil antaget det for originalmanuskriptet (og ikke vidst, at digtet regnedes for "forsvundet") men må nu regne det for en af flere afskrifter, som han har sendt venner og bekendte. Hvis De har interesse af at se mit expl., er De velkommen til det; jeg beder Dem i så fald ringe i forvejen for ikke at risikere at gå forgæves.

Deres ærbødige
C. M. Rosenberg.