Poul Carit Andersen til Johanne Elisabeth Ostenfeld f. Pontoppidan
7. april 1951

nogle træk fra fælles barndomshjem

7 april 1951

Fru professorinde Elisabeth Ostenfeld
Bloksbjergvej 16
Ordrup

Må jeg straks have lov til at bede Dem om undskyldning, at jeg gør Professorinden ulejlighed.

I 1934 udgav jeg en lille bog om Henrik Pontoppidan. Forfatteren viste mig selv den tillid at se min bog igennem og at give mig en del oplysninger til gavn for bogen. Nu har den i mange år været udsolgt, og jeg bliver gang på gang opfordret til at udsende en ny udgave. I de sidste år har jeg derfor arbejdet på bogen, og det er meningen, at den skal udkomme til efteråret.

I den nye udgave er det biografiske stof meget omfattende, og jeg vil meget gerne søge at tegne et korrekt billede af de kredse, hvor Henrik Pontoppidan kunne lide at færdes. […] Jeg tillader mig høfligst at bede Dem, hvis det er Dem muligt, at fortælle mig lidt om Deres broder, som De kendte ham og meddele mig nogle træk fra Deres fælles barndomshjem. Morten Pontoppidan har i sin tid1 fortalt om den ældre broders oplevelser, og det vil være meget værdifuldt, om De vil fortælle om, hvorledes den yngste i den store børneflok, der har betydet så meget i vort land, ser på det samme. […]

Deres ærbødige
Poul Carit Andersen

 
[1] i Gads danske Magasin juli 1927. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage