Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
19. januar 1942

ukendte Digte

Undskyld, at jeg ulejliger Forfatteren […] Gennem Aarene har De jo skrevet en Række betydelige, men til dels ukendte Digte. I den seneste Tid har der været skrevet om disse blandt andet af Professor Brøndum Nielsen og af Kommunelærer Orla Lundbo […] forespørger om der ikke er en Mulighed for at mit Forlag kan faa Lov at bringe en saadan Udgivelse nu til den 24 Juli. […] havde tænkt mig at faa Hjælp af min Konsulent, […] Orla Lundbo […] og eventuelt af Professor Vilh. Andersen eller Professor Brøndum-Nielsen. […]