Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 21. januar 1942

mine Børn nu har Retten


21 Jan. 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. Forlagsboghdl. Poul Carit Andersen!

Jeg tror desværre, at Gyldendal mener at have erhvervet sig en ufortabelig Ret til min samlede Produktion – jeg har i hvert Fald ret nylig modtaget et Par Breve fra Forlagets juridiske Konsulent derom. Jeg har ikke Kræfter til selv at undersøge Forholdet tilbunds; men mine Børn, der nu har Retten til at bestemme over mine Sager, skal jeg gøre bekendt med Deres Ønske; og kan der blive nogen Mulighed for at opfylde det, vil De høre fra dem.

Venligst Hilsen

Deres forbundne
H. Pontoppidan.