Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
31. december 1941 (usikker datering)

Tak for Julehilsen

[visitkort]

[31.12.1941]1

[trykt:] Henrik Pontoppidan

[tekst:] Tak for venlig Julehilsen, og modtag Genhilsen.

 
[1] visitkort med kuvert; poststempel ulæseligt; frimærke: "Vitus Bering in memoriam 1741/1941", dateret i henhold hertil (Skjerbæk). tilbage