Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
4. november 1942

den omarbejdede Udgave

4.11.1942

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Vi glæder os meget til at modtage Manuskriptet til den omarbejdede "Undervejs til mig selv".

Vi har paany overvejet Spørgsmaalet om at trykke 500 Eksemplarer af "Drengeaar" til Supplering af Restoplagene af de tre andre Bind, men efter at have foretaget en Beregning paa Grundlag af Priserne i Dag, er vi kommet til det Resultat, at vi vil foretrække at opgive dette. Selv om De elskværdigt tilbyder at give Afkald paa Honorar for de 500 Eksemplarer, vil Bogladeprisen paa Grund af det lille Oplag blive lovlig høj i Sammenligning med de andre Bind, og da De skriver, at De vil overlade Afgørelsen til os, vil vi derfor, som Situationen ligger, foretrække at samle os om den omarbejdede Udgave af Erindringerne, som vi meget gerne vil udsende i Begyndelsen af 1943, eller naar som helst De maatte ønske det.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.