Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Bispebjerg. 8. november 1942

stor Vidtløftighed


8.11.42.
f.T. Bispebjerg

Kære Frk. Direktør Ingeborg Andersen!

Tak for den smukke Blomsterhilsen, hvormed De forleden glædede mig. Som De ser, er jeg endnu på Bispebjerg; men i denne Uge kommer min Husholderske fra sin Ferie tilbage til Lejligheden på Holmegårdsvej 2; og når den store Efterårsrengøring er overstået, følger jeg efter. Jeg kan da sende Dem det nye Manuskript til "Undervejs til mig selv", som jeg har omtalt. Det er altså noget formindsket; men jeg tror, at Bogen har ikke taget Skade deraf. Mit Levnedsløb er ikke så interessant, at det tåler stor Vidtløftighed.

I Begyndelsen af det nye År må Bogen meget gerne udkomme for mig.

Deres ærbødigt forbundne
H. Pontoppidan.