Artikel af Dan Ringgaard

Dan Ringgaard er lektor ved Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet. På Aarhus Universitetsforlag har han udgivet Stedsans, som han har fået Georg Brandes-prisen for, og sammen med Anne-Marie Mai udgivet Sted (begge 2010). Desuden monografien Nordbrandt (2005) og disputatsen Den poetiske lækage om Sophus Claussens rejsebøger, lyrik og essayistik (Museum Tusculanum, 2000). Tidligere har han skrevet om bl.a. Johs. Ewald, Aarestrup, Ludvig Bødtcher.

På Pontoppidan Selskabets sommermøde 2011 holdt Dan Ringgaard foredrag om "Rummet hos Herman Bang og Henrik Pontoppidan".