Artikler af Axel Lundegård

Tidsskriftet Vildens programerklæring, IN: Vilden 5.12.1896.

Vilden, alle 23 udkomne numre 1896-97 (pdf-filer).

"Ideell värnplikt" I-III, IN: Svenska dagbladet maj 1901.

"Björnsons hand", 1922, optrykt i bogen Sett och känt, 1925.