Erik Henrichsen bibliografi

Bøger:

Viggo Hørup, Schønbergske Forlag, 1910, 126 s.

Christen Berg, G.E.C. Gads Forlag, 1911, 136 s.

Mændene fra 48, G.E.C. Gads Forlag, 1911, 128 s.

Mændene fra Forfatningskampen, I-II, Nordisk Forlag, 1913-14

Artikler i Tilskueren:

Venstreministerium1901, s. 68-81
V. Hørup, til hans 60-aarige Fødselsdag1901, s. 349-373
Georg Brandes og Kampen for Retten1902, s. 133-144
Grev Holstein-Ledreborg1902, s. 349-371
Efter Rigsdagssamlingen1902, s. 582-592
Student og Bonde1903, s. 36-52
Mindetale over Hørup holdt i Studentersamfundet den 21.2.1903 1903, s. 331-341
Retfærdighed1903
Note: Før og Nu1903, s. 509-512
Fordummelse1904, s. 837-840
Disciplinens Skærpelse1904, s. 917-920
Den kommunale Valgret1904, s. 1007-1010
Betragtningens Time 1904, s. 243-257
Det ny Ministerium1905, s. 115-125
Tale til Ungdommen1905, s. 374-389
Norges Fornuftkongedømme. Skolelærer og Statsmand1905, s. 840-844
Norges Fornuftkongedømme. Den kvantitative Forskel1905, s. 925-928
Kontra Landstinget1906, s. 299-310
Efter Slaget1906, s. 521-532
J. Nellemann1906, s. 817-826
H. Trier1906, s. 887-900
Militæret og Partierne1907, s. 76-86
Tscherniak1907, s. 266-272
Studentersamfundet 2.5.1882 – 2.5.19071907, s. 378-389
Han begriber det ikke. Den ny Verden1907, s. 944-948

Artikler i Gads danske Magasin:

Gehejmeraad Vedel 1910, okt., s. 361-367
D. G. Monrad, 24.11.1811 – 24.11.1911 1911, s. 129-138
Carl Christian Hall, 1812 – 25. Febr. – 1912 1912, s. 329-340

Håndskrift:

Skildringer af danske politikere. NkS 2498 folio.