Artikler af Oscar Geismar

Tre gange i årenes løb skev Geismar en "profil" af Pontoppidan. De udviser en med tiden stigende agtelse. Det drejer sig om artikler i

Nogle Digterprofiler (1906); artiklen oprindelig fra 1904
Digterprofiler (1916) og
Skilderier (1927).

Endvidere fortæller han et par anekdoter i kapitlet om Morten Pontoppidan i Erindringsbilleder (1943), men giver her også træk til en almen karakteristik af (tidens opfattelse af) en Pontoppidan, enhver af dem, Henrik inklusive.

Desuden skrev Oscar Geismar en tilsvarende fødselsdagsartikel i Kristeligt Dagblad i 1937 og en nekrolog i Kristeligt Dagblad 22.8.1943.