Kjøbenhavn

(Ved Viggo Adler)

Kjøbenhavn, den 30. November.

Hr. Borchsenius har opfattet vor Skyggetegning af hans literære Personlighed som et Gensvar eller dog et Slags Gensvar paa et af ham forfattet Brev til Dr. Georg Brandes. Denne Opfattelse udmærker sig fremfor andre af samme Forfatter ved sin Beskedenhed. Men den er urigtig. Det var ikke noget Gensvar, ikke en Gang et Slags Gensvar; men det var et Slags Begrundelse af, at der ikke blev noget ud af den paatænkte Korrespondance.

Den journalistiske Uanstændighed, som det er, at opdigte Forfattere til et Blads Redaktionsartikler er i dette Tilfælde saa meget mere graverende for Hr. Borchsenius, som der ikke er et Menneske, der er i mindste Tvivl om, at han intet eneste Øjeblik har været i god Tro, naar han insinuerer, at Dr. Georg Brandes skulde have skrevet nogen som helst af de Artikler, der omhandler bemeldte Borchsenius. Hans Paafund er et malpropert og uvittigt Styverfængeri1, en simpel og taktløs Usandhed – i Gentagelsestilfælde bliver det ligefrem Løgn.

 
[1] Styverfængeri: skriveri der kun udføres i smålig jagt efter penge. tilbage