Stækkede Vinger

Uddrag af anmeldelser

TEKST FØLGER

Erik Skram i Morgenbladet 3.12.1881:

Forfatteren tager paa sine Emner med en Haand, der ikke synes at være udsat for at skulle blive usikker under en eller anden poetisk Rus. Her er Ædruelighed, Klarhed og Ro. Ordenes Tag om den Ting, de nævne, er paa en særegen Maade fast, Stilen flosser ikke ud.

læs hele anmeldelsen.