anmeldelser af Henrik Pontoppidans Digte

Flemming Behrendt i Berlingske Tidende 6.6.1994:

Kun to af Pontoppidans 30-40 digte har opnået berømmelse, det ene en folkelig, det andet en litteraturhistorisk: Genforeningsdigtet fra 1918 og Georg Brandes-digtet fra 1912. De to digte er da også hans bedste. Hvilket ikke vil sige så meget, for Pontoppidan var virkelig ikke lyriker.

læs hele anmeldelsen her