jøde, jødisk

jøde, jødisk

Jøder optræder talrige steder i det pontopidanske forfatterskab såvel som i forfatterens privatliv. Kendest er Lykke-Pers forlovede Jakobe Salomon og Pontoppidans nære bekendtskab med Brdr. Brandes. Men på begge områder er der langt flere figurer. De listes efterhånden på denne side. Spørgsmålet stilles i vore dage ofte om ikke Pontoppidan udviser antisemitisme, f.eks. i skildringen af medlemmer af familien Salomon i Lykke-Per. Spørgsmålet vil blive gjort til genstand for en nøjere behandling.

Jøder i forfatterskabet

I "Naar Vildgæssene trækker forbi" (Krøniker, Fortællinger bd. 1 (1899) s. 267.) optræder en jødisk marskandiserdatter på hvem hovedpersonen Adolf "med Forfærdelse" tænker på som "denne smudsige Jødetøs". Hans bedste ven, Feliks, forlader kone og fire børn for "denne Jødepige"s skyld.

Jøder i Pontoppidans omgangskreds

Foruden de tre brødre Brandes finder man i Pontoppidans nære bekendtskabs- og vennekreds forfatteren Henri Nathansen, juristen Erik Henrichsen.