Dansk Forfatterforening

Pontoppidans forhold til den danske Forfatterforening var speget. Han blev medlem af den i ????, men meldte sig i 1902 ud.

Til Helge Rode skrev Pontoppidan i 1908:

jeg har liden eller ingen Interesse for Forfatterforeningen. Jeg var Medlem i en halv Snes År men kom der aldrig og meldte mig så ud. På Afstand havde jeg Fornemmelsen af, at det var en Sammenslutning, som på kunstig Måde opretholdtes af nogle enkelte, der var i Forlegenhed for en repræsentativ Samfundsstilling. Noget virkeligt Organ for danske Forfattere har Foreningen aldrig været.