Fatalisme

På et endnu ikke fastslået tidspunkt i forfatterskabet indfører Pontoppidan forskellige udtryk for fatalisme1: "Lykkens Fe", "Skæbnen" etc.

Her samles foreløbigt nogle henvisninger:

Forsynets Finger/Forsynstro/Fru Fortuna: Arv og Gæld s. 35 (jeg) turde (...) rigtig tro paa mit Held. Nogle Øjeblikke var jeg ikke saa lidt bevæget. Men en Aladdinnatur, der i en Slumpelykke kunde se Forsynets Finger og et lykkeligt Fremtidsvarsel, var jeg nu en Gang ikke.

Lykkens Fe: Hamskifte s. 107

Lykkens Pose, et Greb i: Arv og Gæld s. 30.

Slumpelykke: Arv og Gæld s. 35.

Skæbne, min: Vildt, 1890, s. 146: jeg takkede min Skæbne, fordi jeg ikke var kommen til at forstyrre disse to Menneskers Lykke.

Stjernerne, skrevet i: Arv og Gæld, s. 79.

 
[1] fatalisme: Til forskel fra determinisme der som et videnskabeligt begreb går ud fra en ubrydelig sammenhæng mellem årsag og virkning, er fatalisme snarere et "religiøst" begreb og har derfor ofte i videnskabelig sammenhæng en negativ klang. tilbage