J.F. Willumsen

(1863-1958). I det omfang Pontoppidan kendte Willumsen personligt, har det været gennem malervennen Johan Rohde der uddannedes sig som maler i samme periode som Willumsen, bl.a. på Tuxen og Krøyers "Studieskole" i 1885. Men faste meninger havde han om ham skønt vidnesbyrdene er sene. Allerede i 1906 henvises der dog til disse meninger i et brev til Rohde, men de blev ikke ført til bogs.

I Arv og Gæld, kap. 6 beretter Pontoppidan om Willumsens ophold på Samsø i ugerne omkring 1. august 1885 hvor han bl.a. malerede svogeren, birkedommer Kampmanns børn1. Pontoppidan sætter tidspunktet for dette ophold til "en Del Aar" før sit eget Skagensophold i 1883. Intet tyder på at Pontoppidan var på Samsø i 18852; der er formentlig tale om en "subjektiv" bearbejdelse af familieberetningen om Willumsens forhold til Kampmann-familien. Så det fortaber sig i hvilket omfang Pontoppidan og Willumsen overhovedet omgikkes.

Willumsens En Bjergbestigerske, hvis første version (i dag på Hagemanns Kollegium i København) er malet i 1903-04, bliver ofte (se f.eks. Lotte Garbers) "læst" som et "portræt" af Lykke-Pers Jakobe hvor hun med Per vandrer om i Alperne i Lykke-Per i det Fremmede fra december 1899. Det er dog lidet sandsynligt at Willumsen på det tidspunkt havde læst (i) Lykke-Per, og det interessante er i grunden det netop usøgte sammenfald mellem de to kvindebilleder som vidnesbyrd om bestemte træk ved "tidsånden".

I et brev til Vilh. Andersen nævner Pontoppidan Willumsens store relief som en inspirationskilde til Mands Himmerig, og i selve romanen kan man finde en formulering, om figuren Ragna Nordby, der "har inspireret Just Magelsen til hans store Gruppe – De husker nok den, han fik Medalje for paa Salonen i Paris – Valkyrien, der bærer en døende Kriger ud af Slaget" (Mands Himmerig, 1927, s. 178). Også senere i romanen mindes hovedpersonen "Billedhuggerens store Marmorgruppe" som inkarnationen af sin ungdoms drøm (op. cit. 213).

 
[1] børn: Willumsen var på Samsø i hvert fald mellem den 29.7. og 5.8. og boede hos fotograf Jürgens i Tranebjerg. To af hans billeder af Niels Øllegaard Kampmanns børn er kendte: 1) maleriet "Portræt af to småpiger", dateret og signeret: "J.F.Willumsen 1885"; på J.F. Willumsens Museum og 2) en blyantstegning, "Tre studier af Børn", dateret og signeret: "J.F.Willumsen / d. 5 August 1885 /Samsø"; i Victor Petersens Willumsen-Samling på herregården Odden. tilbage
[2] august 1885: Tværtimod tyder alt på at han fra 6.-7. august og i halvanden måned uafbrudt har opholdt sig i Langtved Færgekro på Sjælland for at afslutte arbejdet med Ung Elskov. tilbage