Swift

Sådan betegner Pontoppidan den engelske forfatter den eneste gang han i vore kilder nævner ham: i et brev til Johannes Buchholtz:

Da jeg begyndte mit Forfatterskab, opfattede jeg mig væsenlig som Humorist, ikke i den Betydning som Sterne og Dickens har givet Ordet, men som Swift og Hogarth forstod det[.]

Hvad kendte Pontoppidan til Jonathan Swift (1667-1745), da han i 1881 "begyndte" sit forfatterskab? I 1884 skriver han til sin nye forlægger, Frederik V. Hegel på Gyldendal, at han ønsker sig de to første årgange af brdr. Brandes' tidsskrift Det nittende Aarhundrede da han allerede har den sidste årgang der udkom september 1876 til april 1877. Om Pontoppidan har været abonnent eller han senere har anskaffet sig den samlede årgang, kan vi ikke vide. Men her havde han i hvert fald læst/kunnet læse om Swift, i Adolf Hansens "Skitse af Swifts Liv og Forfattervirksomhed" i juni-heftet 1877.

I kredsen omkring Otto Borchsenius kan Pontoppidan i efteråret 1882 have fået (kendskab til) Adolf Hansen og Johannes Magnussens Engelsk Læsebog for Realklassen og Latinskolens højere Klasser, Forsynet med en litteraturhistorisk Oversigt og oplysende Anmærkninger der rummer Swifts "Rejse til Brobdingnag".

Ad. Hansen skriver om Swifts satire:

paa en eller anden Maade, ligesom ved opstillede Skærmbrædter, lader han os lege Skjul med sin egentlige Mening, han omskriver den i et selvopfundet Tegnsprog, vi dog ret vel forstaa og ikke kunne tage Fejl af. (opus.cit. s. 239)

Ad. Hansen sammenholder Swift med Hogarth: "han er selv et Stykke af en Hogarth: samme energiske skarpe Iagttagelse og en næsten lige saa stor Opfindsomhed i den kraftige Ophoben af Enkeltheder."

Ad. Hansen henviser (s. 252) til Taines "fortræffelig karakteriserende Afhandling" om Swift.

Swift blev brugt som mærke af journalisten og forfatteren Oscar Madsen.