Amalie Skram

(1846-1905), dansk-norsk forfatterinde. Skønt født (i Bergen) og opvokset i Norge, erklærede hun sig fra årstal?? som dansk forfatter(inde). Hun var fra april 1884 til 1900 gift med forfatteren Erik Skram. Efter debutromanen Constance Ring (1885), Lucie (1888) – som Pontoppidan anmeldte i Politiken – m.fl. fulgte romanværket Hellemyrsfolket I-IV (1887-98).

I 1924 skrev Pontoppidan på Gyldendals opfordring en reklametekst om Amalie Skrams forfatterskab:

Gennem hele sit Forfatterskab holdt hun Virkelighedsskildringen i Ære, ja dyrkede den med voksende Lidenskab, tilsidst som en Religion. Trods sit brusende Hjerte, sit altid stormfuldt bevægede Sind lod hun sig aldrig som Kunstner forlokke af nogen lyrisk eller fantastisk Stemning, og for denne Trofasthed lønnedes hun med Mesterskabet.1

Se også artiklen om Erik Skram

 
[1] Teksten kendes kun fra et udklip i Skjerbæk Arkivet; publiceringsstedet, formentlig i Norge, kendes ikke. tilbage