Harald Rue

Harald Rue (1895-1957) var litteratur- og kunsthistoriker samtidig med at han var lektor i dansk, tysk og engelsk på Statsgymnasiet Schneekloths Skole.

Som marxistisk litteraturteoretiker blev Rue pioner i dansk litteratursociologi med en række artikler i tidsskrifterne Clarté (1926-27), Monde (1928-32), Frem (1932-35) og Clarté (1936-43). I 1937 udgav han Litteratur og Samfund der med eksempler (bl.a. H.C. Andersen) og teoretiske indføringer blev forbillede for senere litteratursociologiske analyser og fremstillinger.

Rue adskilte sig fra de kommunistiske litteraturkritikere og forfattere ved sin anerkendelse af såvel den kritiske som den proletariske realisme. Således rummede han både Hans Kirks og Harald Herdals romanrealisme inden for sin litteraturopfattelse. På samme måde gav hans billedsyn plads for så forskellige kunstnere som Willumsen, Olaf Rude, Aksel Jørgensen, Storm Petersen, Anton Hansen og nye udtryksformer som politisk agitationskunst og fotomontage.

Kilde: Olav Harsløf: Lysår, og Ib Bondebjerg og Olav Harsløf: Arbejderkultur 1924-48.