Hans Koch

(1867-1949) var 1911-17 redaktør af Kirkefondsbladet Plovfuren ("tidens uden tvivl ypperste kirkelige organ"; P.G. Lindhardt i DBL3). Heri skrev han, i nr. 5 s.å., en artikel om foredraget Kirken og dens Mænd som han sendte til Pontoppidan med ordene: "Jeg tillader mig herved at sende Dem en artikel, der er foranlediget ved Deres udtalelser i Ålborg."

Desuden anmeldte Hans Koch, selv socialist af overbevisning og præst, fra 1911 ved Solbjerg kirke i København, de sidste fire bind af De Dødes Rige i det kristelige dagblad Hovedstaden og skrev i 1918 sammesteds en notits om Pontoppidans Hovedværker.

Pontoppidans svarbrev er også gengivet i Henrik Pontoppidans Breve, men desværre er en række (af modtagerens?) blyantunderstregninger af udgiverne medtaget som kursiveringer, hvad der forstyrrer brevets urokkelige sarkasme.

Hans Koch var far til kirkehistorikeren Hal Koch (1904-63).