Thorvald Bindesbøll

(1846-1908) var arkitekt og designer, bl. m. a. af denoprindelige etikke for Carlsbergs Hof-øl. Afgik fra arkitektakademiet i 1876, besøgte Italien og Paris. Fik aldrig held som arkitekt (hans i dag bedst kendte bygningsværk er fiskepakhusene på Skagen) og kastede sig i stedet med sine dekorative anlæg over kunsthåndværket. Han tegnede broderier og designede keramik i en meget personlig ornamentik, præget af hans frodige og stærke karakter. Han står også bag en håndfuld monumenter som Dragespringvandet i Rådhuspladsen i København, mindesmærket på Langelinje for Salget på Reden. Inden for bogdekoration er Drachmanns Troldtøj hovedværket, og han tegnede mange bogbind især for Petersen & Petersen og Anker Kyster. Han var i sin samtid en omdiskuteret personlighed og kunstner med trofaste tilhængere og frastødte ligegyldige. Hans personlighed kan godt have lånt træk til Jørgen Hallager i Pontoppidan Nattevagt. De to kendte hinanden, vi véd ikke præcist hvorfra og hvornår, men f.eks. fortæller Johannes Jørgensens i sine erindringer at det var gennem Pontoppidan han lærte Bindesbøll at kende.