Tilstaaelse

Hvad jeg fra Dreng har set og hørt,
og hvad jeg selv har levet
paa Alfarvej og vildsom1 Sti –
alt staar det her nedskrevet.

Der er lidt mer end Tant2 og Spot
i denne Billedrække
om Danskens træge Folkesind,
som ingen Storm kan vække.

Der er et Angstens Raab fra en,
som under Middagsluren
et Mene Mene Thekel saa
i Lueskrift paa Muren.

Et Drømmesyn? Et Mareridt?
Nu – ingen lod sig skræmme.
Da Verden nys i Flammer stod,
vi hygged os herhjemme.

Vi aad og drak med Velbehag
og priste fromt Gudfader,
der skaaned os for Ildebrand
i vore fyldte Lader.

Nok er jeg selv en sindig Fyr
med Trang til Fred i Sindet;
men dette onde Varselstegn
har brændt sig ind i Mindet.

Ved Dag og Nat som Lynildskrift
det spøger mig i Ho’det3.
Tilgiv det! Undergangens Angst
er gaaet mig i Blodet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] vildsom: I HPs eget manuskript umiddelbart rettet fra "ensom". tilbage
[2] Tant: I HPs eget manuskript bagefter rettet fra "Skæmt". tilbage
[3] Ho´det: manuskriptet har "Hodet". tilbage