Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
18. november 1906 (og følgende år)

Dedikationer

I Skjerbæk-arkivet findes en fotokopi af flg. maskinskrevne notat af Solvejg Bjerre. Notatet er sandsynligvis fra 1967:

Efter min fars død var mor meget vanskelig stillet økonomisk – Einar Munksgaard tilbød da at tage sig på at sælge bedst muligt det vi syntes vi ville af med. – Ak, ja, af med, vi kom af med meget som vi senere fortrød så bitterligt*). Til sine seneste år kunne mor kun tænke på dette med vemod. Hun sagde engang: det er det eneste jeg har gjort galt af det jeg ved med hvad Aakjær efterlod til mig at gøre – – – og så tilføjede hun: Men jeg havde jo ingen penge.

Meget, det meste af hvad der blev solgt, var jo ting der ikke "gjorde noget" men Munksgaard lagde megen vægt på at der foruden større værker og deslige også kom mest muligt med af det skønlitterære. Det vil af det lille katalog, som M. lod trykke ses hvad der gik ud – det er ikke heller for mig til at udholde at tænke på. Meget var med dedikation og de findes også trykt i heftet. Det var Rosenkilde, (Rosenkilde og Bagger) der dengang var hos Munksgaard der kom op og tog tingene ud.

Ikke mange ting skrev jeg af, jeg var jo ikke hjemme da det foregik med afsendelsen, men her er hvad der stod i Henrik Pontoppidans bøger til far.

*) [håndskrevet fodnote:] Munksgaard trykte en lille bog forud for salget – en nøjagtig fortegnelse over det der blev overgivet. Kataloget lavet af Volmer Rosenkilde – det findes på Jenle tilligemed samtlige andre optegnelser over hvad der er gået ud af huset efter fars død, bl. a. den samling topografi, som Svend modtog og indordnede i Viborg Landsarkiv.

Fra Henrik Pontoppidan til Aakjær foran i bøger der nu er solgt:

Den kongelige Gæst (Datoen – som nær sagt alle steder hvor den ikke er sat af de rette pågældende – med fars skrift: 8/10 1908)
Kære Hr. Åkjær! Her kommer jeg med en lille bitte Smule Bog; og modtag nu sammen med den min altfor sene Tak for "Aftægtsfolk". Når jeg ikke har ladet høre fra mig før – nå, hvorfor komme med Talemåder! Jeg har i det forløbne År en Gang imellem været lidt gnaven på Dem. Men alligevel! Jeg er og forbliver Deres hengivne Henrik Pontoppidan.

De Dødes Rige (trykkeår: 1917 – første bind)
Til Jeppe Åkjær med Hilsen og Tak fra Henrik Pontoppidan

En Vinterrejse (29/12 1920 – m. fars skrift!)
Til Jeppe Åkjær med gode Nytårsønsker fra H. P.

Asgaardsrejen (18/11 1906 m. fars skrift)
Til Jeppe Åkjær fra en gammel krigskammerat H. P.

Jeg husker i hvert fald een mere – noget i retning af:
til J. A. de Venders og Gothers
– hvor er mon den henne? [tilføjet med håndskrift:] måske på Jenle? S. Bj. april 67.