Citat uge 39

"Om Vorherre blot vil lade mig leve saa længe, til den tyske Ørn har faaet Kløerne klippet, saa skal jeg ikke klage. Saa gaar jeg tilfreds i min Grav."

Citatet er fra Pontoppidans lille historie fra 1916, "En Veteran fra 64". Den var det første forsøg Pontoppidan gjorde under 1. Verdenskrig på at skrive partisk trods den strenge neutralitet Danmark havde underkastet sig for ikke at udfordre den tyske stormagt. Fortællingen blev distribueret til provinspressen fra et nyoprettet bureau, men hovedparten af de modtagende avisredaktører afviste Pontoppidans tekst, og han opgav projektet.

Til Georg Brandes skrev Pontoppidan på samme tid

Jeg kan […] ikke stemme med i det høje Råb om Fred, som nu overalt skal organiseres. Tyskland begynder nu for Alvor at klemmes om sin pansrede Næve. Der er sikkert megen Nød dernede. Men det er kun godt, at enhver Tysker, fra de ældste til de små, personlig får at føle, hvad det koster at udæske den hele Verden.

Pontoppidan var vokset op i skyggen af 1864, og der boede fra ungdommen i ham en revanchist, en der vil have revanche, omkamp! Det blev han militarist af, men det er vi i vore dage tilbøjeligt til at glemme ham for, vil gerne have at han er stueren.

F.B.