Henrik Pontoppidan til Nils Collett Vogt
Sendt fra Snekkersten. 23. marts 1918

Forudfølelse af Verdenssammenbrud

Snekkersten
23.3.18.

Kære Hr. Nils Collett Vogt!

Allerede for nogen Tid siden modtog jeg "Dagbladet" af 24d Febr. med Deres smukke Artikel om "De Dødes Rige". Jeg vilde straks have skrevet til Dem og bragt Dem min Tak; men Sygdom i min Familje og adskilligt andet kom imellem. Desuden må jeg kæmpe med en vis Ulyst til at skrive om min egen Bog, som jeg sluttede for halvandet År siden og i Mellemtiden er kommen 2 temmelig langt bort fra. Den Uro og Uhyggestemning, som jeg udløste i den, har vel ikke forladt mig men er dog ikke længer den samme. Jeg begyndte Bogen før Krigen i sikker Forudfølelse af det Verdenssammenbrud, der nærmede sig. Men Uvejret indhentede mig under Udarbejdelsen, og den Tørst efter Fred og Forsoning mellem Mennesker, som midt under Rædslerne er forstærket i os alle, fik tilsidst også Overhånd hos mig. Derfra Slutningskapitlet, som De ikke kan lide.

Men der er sikkert meget andet i min Bog, som De ikke har brudt 3 Dem om, og som√ heller ikke kan stå for en kunstnerisk Kritik – tænker jeg. Et sådant Værk, der er skabt, mens Jorden rystede under En, går let ud af sine Fuger og får en Skævhed hist, en Pukkel her, uden derfor at blive noget Misfoster. Det trøster jeg mig i hvert Fald med, og Deres Ord om Bogen bestyrker mig heri.

Hjertelig Tak og venlige Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.