Henrik Pontoppidan til Margaretha Thrap-Meyer
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. september 1929

smerteligt og overraskende


4 Sept 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Fru Dr. Margaretha Thrap-Meyer.

Alfor længe har jeg ventet med at takke Dem for Deres venlige Brev, som jeg modtog for over en Måned siden. Jeg stod just den Gang i Begreb med at foretage en Rejse, som jeg først for nylig er vendt hjem fra. Jeg læste Deres Brev i Toget, og når jeg ikke straks svarede, var det, fordi jeg gerne samtidig vilde sende Dem medfølgende Brev1 fra Deres Mand, som jeg syntes De burde kende, men som jeg jo ikke havde med på Rejsen.

Efterretningen om Deres Mands Død2 ramte mig smerteligt og kom mig ganske overraskende. Efter ikke at have hørt fra ham 2 i længere Tid havde jeg et Par Dage forinden fået Brev fra ham, skrevet på Nedre Sten d. 31 Juli. Der var intet deri, der lod ane, at det gik mod Døden. Tværtimod. Han skriver om sit Pariser-Ophold, der har kvikket ham op√, og om sit Arbejde med tredje Bind af Egoister, som han helt vil omarbejde. Nu hører jeg gennem Mag. Dina Lea, at der er Planer oppe om at udgive det ufærdige Værk3, hvad jo kan være rimeligt nok. Man får jo dog så en Slags Afslutning, i hvert Fald en Anelse om, hvordan Digteren har tænkt sig at føre sin Familjekrønike til Ende. Men det kommer jo ganske an på, hvor langt han nåede med sin Omarbejdelse, og om man overhovedet af det, der foreligger, kan danne sig en Forestilling om, hvordan der skulde sluttes af. Dersom jeg med Hensyn til dette Spørgsmål kan være til nogen Nytte, står jeg med Glæde 3 til Tjeneste. Jeg forstår så godt, at De kan være tvivlrådig, hvor det gælder et så stort Ansvar.

Med oprigtig Deltagelse

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] medfølgende brev: HP skriver til Dina Lea 2.2.1930 at han i alt modtog "et Par Hundrede Breve" fra Thrap-Meyer. Hvor blev de mon af? tilbage
[2] Deres Mands Død Johannes Thrap-Meyer døde 9.8.1929. tilbage
[3] Værk: Over rimet vold, der udkom posthumt 1929. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage