Henrik Pontoppidan til Johannes Thrap-Meyer
Sendt fra København. 21. december 1925

lyser af kunstnerisk Evne

Kbhvn
21.12.25

Kære Hr. Thrap-Meyer!

For at Julen ikke skal gå ind, uden at jeg har√ fået sagt Dem Tak for Deres Bog1, må jeg skrive til Dem på Sengen. Det kan rigtignok kun blive et Par Linjer, da jeg er ret medtaget. Jeg finder, at denne nye Bog i endnu højere Grad end Deres første lyser af kunstnerisk Evne. Det gælder ikke mindst om Kasper-Fjolla, og det er derfor Synd, at Fortællingens Slutning synes påklistret. 2 For de intimeste Rørelser i Menneskesindet har De ypperlig Forståelse, mindre vistnok for de Rystelser, der fremkalder Katastroferne.

Men nu orker jeg ikke mere i Dag, og De kan måske heller ikke læse min Skrift. Når jeg bliver raskere, skal De høre fra mig igen.

Jeg takker Dem også for Deres Breve2, og ønsker Dem alt godt

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: samlingen Ekstaser (1925) indeholder novellerne "Kasper-Fjolla", "Kaldt hjem", "En italiener i krig". tilbage
[2] Breve: kun brevet af 19.10.1925 kendes. tilbage