Henrik Pontoppidan til Ejnar Thomsen
Sendt fra Holmegårdsvej 2. Charlottenlund. 30. januar 1938

ønske det må blive Rørdam

Holmegårdsvej 2. Chl. 30. Jan. 1938.

Hr. Universitetsprofessor Ejnar Thomsen!

Også jeg har haft Besøg af den svenske Doktor Harald Schiller, som jo har så gode Forbindelser i Nobelkomitéen. Da jeg af hans Udtalelser kunde forstå, at ingen af de tre andre danske Skribenter, som har været på Tale, Johannes Jørgensen, Andersen-Nexø og Johannes V. Jensen i Øjeblikket har nogen Chance i Stockholm1, har jeg nu fulgt Deres Opfordring og i Dag tilskrevet Komitéen3. Nogen stor Tiltro til, at en Anbefaling fra mig kan være af Betydning for den, har jeg vedvarende ikke; men skade kan den vel i hvert Fald ikke, og jeg kan nu kun ønske, at det må blive Vald. Rørdam forundt at få den – også for hans Vedkommende – så velfortjente Opmuntring.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige2
H. Pontoppidan.

 
[1] Chance i Stockholm: Det blev Pearl Buck der fik prisen. tilbage
[2] ærbødige: I 1936 var E.T. blevet professor; derfor ændrer HP sin hilsen i tidligere breve fra "Deres hengivne". tilbage
[3] tilskrevet Komiteen: Er dette brev bevaret? tilbage