Henrik Pontoppidan til
Sendt fra Gentofte. 7. januar 1913

Forståelse og Velvilje

Gentofte.
7.1.13.

Højtærede
Hr – ?

Jeg kvitterer med Tak for Modtagelsen af "Göteborgs Hdl. og Sjøfarts Tdg." for 18d. Decb. Vi Danske har al Grund til at være Dem taknemlig for den Interesse, De viser vor Literatur, og den Forståelse, der kommer til Orde i Deres Anmeldelser af den. Særlig i denne Tid, hvor så mange af Deres Landsmænd kun har Øje for vore Fejl, er Deres Velvilje af Betydning for os. Jeg beder Dem modtage en venskabelig Hilsen!

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage