Henrik Pontoppidan til Viggo Stuckenberg
Sendt fra Snertinge. 9. marts 1900

Modbydelighed ved Forfølgelse

9de Marts 1900. Snertinge.

Kære Stuckenberg!

Jeg er meget glad for den Adresse1 og vilde kun ønske, at De havde givet også Ikke-Forfattere Lejlighed til at underskrive den. Der må sikkert rundtom sidde adskillige andre Mennesker, der føler Trang til at udtrykke deres Modbydelighed ved den Forfølgelse, der er sat igang mod Edv. Brandes. Nogle Universitetsnavne f. Eks. eller nogle hæderlige Læger og Kunstnere og Skuespillere? – Men det er måske nu for silde at fremkomme med Ændringsforslag.

De og Deres Hustru hilses herfra […]

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Adresse: støtteerklæring til Edvard Brandes, trykt i Politiken 24.3.1900 og gengivet i Vilh. Andersens artikel her på netstedet. tilbage