Henrik Pontoppidan til Helene Søiberg
Sendt fra Hospitalet. 18. april 1921

Tak for Forårshilsen

Hospitalet.
18.4.21.

Kære Fru Søiberg!

Der er kun gået 8 Dage, siden jeg lå på Operationsbordet, så endnu er jeg nødt til at omgåes varsomt med Pen og Blæk. Men en Tak må jeg dog sende ud til Dem for den Forårshilsen, hvormed De forleden glædede mig. Måske får jeg ikke på anden Måde Skovbundspragten at se dette År; derfor blev jeg dobbelt glad for Deres Sending. Formodenlig rejser De og hele Familjen til Skagen, inden jeg bliver i Stand til igen at færdes ude mellem Mennesker, og det vil altså sige, at jeg heller ikke denne Sommer 2 kommer til at gense Slotsparken og Gadevænget i Deres og Deres Mands Selskab, hvad jeg havde glædet mig til hele Vinteren.

Til Lykke med den runde Sum for det nye Oplag af "De Levendes Land", og gid De må få en god Sommer allesammen deroppe i Deres nye Strandhus.

Deres hengivne
H. Pontoppidan