Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 11. januar 1936

Føling med Gyldendal


11 Jan. 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Søiberg!

Jeg har nu fået Svar fra Direktør Dessau1 på det Brev2, jeg efter Deres Anmodning3 skrev til ham, og hvori jeg så godt jeg kunde talte Deres Sag. Hans Svar til mig svarer helt til det, De selv modtog, da De forhandlede med ham, nemlig, at han i Betragtning af sin Alder ikke kan påtage sig Forpligtelser, der rækker ud over Øjeblikket. "Havde det drejet sig om en øjeblikkelig Hjælp", skriver han – kunde han bedre have tænkt sig at støtte Dem. Men nu har han ladet sin Svigersøn, Jerichow4, skaffe sig Føling med Gyldendal, og han udtaler tilsidst Håbet om, at der ad den Vej kan gøres noget for at hjælpe Dem ud over Deres Vanskeligheder.

Gid dette hans Håb ikke må blive beskæmmet! Det ønsker jeg oprigtig for Dem og Deres Fremtid.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Dessau, Benny. tilbage
[2] Brev: ukendt. tilbage
[3] Anmodning: kendes ikke. tilbage
[4] Jerichow, Herbert. tilbage