Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
24. december 1932

god Jul

Julen 32.

Kære Søiberg!

En hjertelig Hilsen til Dem og Deres Hustru og Børn med Ønsket om en så god Jul, som man kan få det, hvor Husmoderen er syg og må holde Sengen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan