Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 12. september 1932

Deres første Hustru


12 Septb. 32.
Holmegaardsvej 2
Charlottenlund.

Kære Søiberg!

Jeg kan hilse Dem fra Deres Kone, der spiste Frokost her i Går sammen med Fru Eilertsen og Frk. Lea. Hun havde det godt, men glædede sig dog til at se Dem hjemme igen i en nær Fremtid. Skønt jeg vel altså også tør gøre Regning på et lille Besøg af Dem med det første, vil jeg dog sende et Par Linjer til Skagen med en hjertelig Tak for Deres Brev. Det nåer Dem måske akkurat på Falderebet.

I Brevet nævner De Deres første Hustrus1 pludselige, i hvert Fald uventede, Død. Min Datter Else kendte hende godt fra Bispebjerg Hospital, hvor hendes Mand indtil for kort Tid siden var Reservelæge. Dødsfaldet, der skyldtes en ondartet Blodsygdom, gik også hende meget nær. Hun 2 havde sat stor Pris på hende, og Forholdet mellem Ægtefællerne skal have været ualmindelig lykkeligt. Da de ikke selv havde Børn, tog de for et Par År siden et fremmed Barn til sig, hvad der nok yderligere havde forøget Glæden i deres Hjem. Det er da forståeligt, at hendes Mand nu er meget nedbøjet, og jeg tror, det var rigtigt af Fru Lene, at hun ikke sendte den Krans, De havde bedt hende om at sende til Begravelsen. Den kunde have vakt Følelser hos ham af pinlig Art, som han i Øjeblikket burde skånes for.

Blot disse Linjer denne Gang. Vi vil jo snart tales ved. Hvem véd? Måske er De allerede på Hjemvejen. Vejret er jo ikke mere sommerligt, og jeg læste i Avisen om svære Efterårsstorme på Vestkysten. Vi nærmer os jo også Jævndøgn.

På Gensyn da!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] første Hustru: Inger Ipsen, f. 1886, død 30.8.1932. Søiberg blev gift med hende i 1909, men p.gr. af hendes utroskab blev de skilt i 1913. Hun blev gift igen i 1922 med læge Aage Als-Nielsen, der var reservekirurg ved Bispebjærg hospitals afd. D 1927-31, hvorefter han blev kirurg ved Blegdamshospitalet. tilbage