Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 6. august 1932

jublende Møde med Steffen


6t Avg. 32.
Holmegaardsvej 2
Charlottenlund.

Kære Søiberg og Fru Helene!

Nu er det på Tide, at jeg giver et Livstegn fra mig og siger Dem og Børnene Tak for de venlige Hilsner, De allesammen glædede mig med på min Fødselsdag. Også Billederne havde jeg Fornøjelse af. Gl. Skagens Udseende var i Begreb med at udviskes i min Erindring; men nu huskede jeg det igen altsammen, også det Hus, hvor jeg i sin Tid1 "sat og skrev". I det Hus havde jeg et jublende Møde med Steffen, den Gang en halvvoksen Knøs, der i en Ferie havde fundet på at overraske mig deroppe og var kørt derop på sin Cykle fra Århus uden at standse undervejs, hvorfor han nåede dertil i en ganske udpumpet Tilstand.

Jeg kom forleden hjem fra Rørvig, hvor jeg har tilbragt fem herlige Uger sammen med Else og hendes Mand og Børn. Min Fødselsdag 2 tilbragte vi dog ikke dér men hos min Svoger, Skovrider Ulrich, hvis Hjem har betydet meget for os allesammen. Blandt de Hilsner, Dagen bragte mig, var også en fra Fru Anna Ancher, hvad der rørte mig meget. Skulde De se hende, må De endelig hilse fra mig.

Nu tvinger Børnenes Skolegang Dem vel for Resten snart tilbage til København, og så ses vi jo nok. Lev vel indtil da, og vær hjertelig hilset allesammen fra

Deres gamle Ven
H. Pontoppidan

 
[1] i sin Tid: 1913. tilbage