Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
18. april 1932

Rohde male Skjoldborg

18.4.31.1

Kære Søiberg!

Desværre kan jeg endnu ikke tage imod Besøg om Aftenen. Jeg er altfor træt dertil. Allerede før Solnedgang har jeg Trang til at lægge Hovedet under Vingen.

Efter Aftale har jeg fået Johan Rohde til at henvende sig√ til Overinspektør Amdrup2 ved Frederiksborg-Musæet angående Billedet af Skjoldborg3. Men Amdrup kan nok ikke helt alene tage Bestemmelse derom. Der skal den samlede Bestyrelses Samstemning, og derfor er der endnu ikke kommet noget Svar hverken til Rohde eller mig. Skulde Sagen gå i Orden, hvad den forhåbenlig gør, vil Skjoldborg sandsynligvis blive spurgt, om der er nogen 2 Kunstner, han specielt ønsker at blive malet af. Jeg véd ikke, om han har noget Ønske i den Retning. Hvis han ikke har det, vil jeg anbefale ham at foreslå Johan Rohde, som har malet flere af Digter- og Kunstnerbillederne til Frederiksborg. Han er selv Jyde (fra Randersegnen) og har gode Forudsætninger til at gengive Skjoldborgs livfulde Træk og hele karakteristiske Personlighed sådan, at den kommer til sin Ret.

Blot disse Linjer i Dag. Hils Fru Lene og den øvrige Familje.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

I Morgen har jegx) ligget i Spændetrøje i 7 Uger.
   x) ɔ: mit venstre Ben

 
[1] brevet er skrevet med blyant. tilbage
[2] Amdrup: Otto Andrup (1883-1953), født i Randers, første museumsinspektør ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fra 1933 museumsdirektør sst. tilbage
[3] Billedet af Skjoldborg: DBL 3 nævner at Fr.borg ejer en tegn. af Johs. Glob og en akvarel af Johs. Nielsen, 1926. tilbage