Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
24. december 1925

Sneen skovler ned

Jul. 25.

Kære Digterfamilje!

Velkommen til Sjælland! De har foreløbig vist ingen Grund til at fortryde Overflytningen. I disse stormfulde Dage må De sikkert føle Dem vel tilpas i det beskyttede Charlottenlund. I Aften hyler det igen 2 omkring Hushjørnerne, og Sneen skovler ned. God Jul!

Skønt min Kone knap er kommen oven Senge efter sit lange Sygeleje, tager vi dog bort i Julen, da vi forlængst har lovet vor jyske Pige en Ferie. Vi flytter hen på et Hotel sålænge. Men om alt går vel, får vi nok Lejlighed til at ses en Gang ikke altfor langt ind i det nye År.

Hilsen og gode Ønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan & Co.