Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Traverbanevej 5, Charlottenlund. 25. februar 1926

Invitation

p.t. Charlottenlund 25/2 - 1926
Traverbanevej 5.

Kære Henrik Pontoppidan!

Her kommer en forsinket Nytaarsblomst til Dem og Deres Kone fra Lene og mig! Den skulde efter Bestemmelserne være kommen for længe siden og medbragt nogle af alle de gode Ønsker og Tanker, som vi altid føler for Dem begge!

Jeg hørte forleden en lille "mørk" Fugl synge om, at De omgikes med Tanker om muligvis at besøge os herude, jeg tilstaar ærligt, at jeg ikke fæster stor Tillid til den Fuglefløjt, den har jo før med Aars Mellemrum naaet lydt i vore Øren –

Paa Lørdag Aften skal vi have Kaptajn Eilertsen og Frue, samt Kaptajn i Marinen Riis-Carstensen1 med en meget indtagende norsk Frue, samt min gamle Ven Schlichtkrul fra Finanshovedkassen, og muligvis min Ungdomsven "Valde", som er en af de Danske, som hverken er hjemme her eller ude i Verden, trods han har flakket om siden sit 15de Aar – og nu sidst boet 15 Aar i det nordligste Canada med Søn og dansk Kone – nu bor han herude i Klampenborg for Vintermaanederne lykkelig med en ung Kærlighed (paa 25 Aar); som nu 2 har skænket ham en dejlig lille Dreng! Og han er skilt fra Viven i Canada – selv er han 42 Aar!

Jeg beretter om alt dette for at De kan vide, hvem De kan træffe om De lod Dem friste til at komme! Tiden er Kl. 7½ !

En Lille-Bil2 koster 3 Kr. 50 Øre.

Jeg længes efter en ny hyggelig Passiar med Dem, men det blir der maaske ikke saa stor Lejlighed til den Aften! Nu maa De ikke lade Dem nøde, De ved at Lene og jeg altid er tilfreds, hvad De saa end bestemmer!

Jeg hørte ogsaa at Deres Frue var daarlig igen – det gør os forfærdeligt ondt!

Med mange hjærtelige Hilsner fra os begge til Dem og Frue

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Riis-Carstensen: formentlig grønlandsfareren Eigil R.-C. (1892-1953). tilbage
[2] Lille-Bil: en hyrevogn der kun måtte have holdeplads på privat grund, ikke på offentlig gade. tilbage