Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 29. november 1925

slog jo Hovedet af min Kritik


29.11.25
Overg. n. V. 15.

Kære Søiberg!

Som De vist kan forstå, er vor Husholdning for Tiden lidt forstyrret. Jeg vil derfor ikke bede Dem komme her til Middag; men dersom det kan passe Dem at se herud om Eftermiddagen ved Tretiden, skal jeg 2 til den Tid være hjemme i Morgen (Mandag) og vil glæde mig til at se Dem. – Gandrups Anmeldelse1 i Dag af Deres Bog slog jo Hovedet af min Kritik; men ikke desmindre glædede jeg mig over hans varme Anerkendelse.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Gandrups Anmeldelse: SKAL OPLEDES. tilbage